معرفی دانش آموزان ممتاز آزمون مبتکران پیش دبستان و دبستان ستارگان


نام توضیحات عکس
زهرا قائد رحیمی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
زهرا هاشمی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
حدیث رضایی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
عسل شرفی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
ملینا تذکر-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
نیلا حیدری-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
پارمیدا ثابت سروستانی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
حسنا افخمی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
کمند خلوتی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
زهرا یاری-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
هستی صادقی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
سیده فاطمیا رضوی مطلق-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
آنیل نورانی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
آیدا دهداری-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
دنیا خرام-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
سروین عباسی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر کشوری آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران و ماخ کلاس ششم
کیانا حسن پور-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس ششم
آیسا بیات-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون مبتکران کلاس پنجم
بهار ذوالانواری-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون مبتکران کلاس پنجم
دنیا کشاورز-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون مبتکران کلاس پنجم
پریا سلطانی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون مبتکران کلاس پنجم
یاسمن جوانمردی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون مبتکران کلاس پنجم
نیکا نوح شغل یگانه-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون مبتکران کلاس پنجم
هانا بشاینده-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون مبتکران کلاس چهارم
هانا مصلی نژاد-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون مبتکران کلاس چهارم
کوثر پرورش-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون مبتکران کلاس چهارم
سیده دینا حسینی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون مبتکران کلاس چهارم
کیاناابراهیمی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون مبتکران کلاس چهارم
هستی اصغری-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر کشوری آزمون مبتکران - آزمون ماخ کلاس ششم
ملیکا محمدی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس پنجم
مبینا محمدی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس پنجم
مایا غلامی-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس چهارم
مریم بهروزنیا-ممتاز آزمون مبتکران رتبه برتر استانی آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران کلاس چهارم

درصورت تمایل نام و شماره تلفن خود رادر کادر های زیر وارد نمائید

captcha