کادر آموزشی پیش دبستان و دبستان ستارگان

کادر آموزشی پیش دبستان و دبستان ستارگان

نام تحصیلات سمت   درگاه تماس
سرکار خانم نرگس حسینی مؤسس
جناب آقای محمد جواد زارعی مؤسس
سرکار خانم محبوبه نجفی مدیریت
سرکار خانم راحله افسریان معاون آموزشی
سرکار خانم سمیه دهقان معاون پرورشی
سرکار خانم مریم قیطاسی معاون اجرایی
سرکار خانم سمیه حیدریان مشاور
سرکار خانم فیروزه دست بلارکی مربی بهداشت
سرکار خانم پرستو فرهادی مربی ورزش
سرکار خانم آیدا اسفندیاری مربی مربی دوره پیش دبستانی
سرکار خانم نسرین حجتی آموزگار مربی دوره پایه اول
سرکار خانم لیلا جهاندیده آموزگار مربی دوره پایه دوم
سرکار خانم عذرا تواضعی آموزگار مربی دوره پایه سوم
سرکار خانم سمیرا باصری مطلق آموزگار مربی دوره پایه سوم
سرکار خانم آمنه بذرگر آموزگار مربی دوره پایه چهارم
سرکار خانم فاطمه آذری آموزگار مربی دوره پایه چهارم
سرکار خانم شهین طاهری آموزگار مربی دوره پایه پنجم
سرکار خانم یافا سعادت آموزگار ریاضی مربی دوره پایه پنجم
سرکار خانم شهین طاهری آموزگار قران مربی دوره پایه ششم
سرکار خانم یافا سعادت آموزگار مربی دوره پایه ششم
سرکار خانم مریم حنظل زاده آموزگار مربی دوره پایه ششم

درصورت تمایل نام و شماره تلفن خود رادر کادر های زیر وارد نمائید

captcha