کادر آموزشی پیش دبستان و دبستان ستارگان

کادر آموزشی پیش دبستان و دبستان ستارگان

نام تحصیلات سمت   درگاه تماس
سرکار خانم نرگس حسینی مؤسس
جناب آقای محمد جواد زارعی مؤسس
سرکار خانم محبوبه نجفی مدیریت
سرکار خانم راحله افسریان معاون آموزشی
سرکار خانم مرجان عبدالرضاپور معاون اجرایی
سرکار خانم مهسا کرمی معاون پرورشی
سرکار خانم سمیه حیدریان مشاور
سرکار خانم فیروزه دست بلارکی مربی بهداشت
سرکار خانم مهسا سادات شیرازی مربی مربی دوره پیش دبستانی
سرکار خانم نسرین حجتی آموزگار مربی دوره پایه اول
سرکار خانم لیلا جهاندیده آموزگار مربی دوره پایه دوم
سرکار خانم عذرا تواضعی آموزگار مربی دوره پایه سوم
سرکار خانم آمنه بذرگر آموزگار مربی دوره پایه چهارم
سرکار خانم شهین طاهری آموزگار مربی دوره پایه پنجم
سرکار خانم یافا سعادت آموزگار مربی دوره پایه پنجم
سرکار خانم یافا سعادت آموزگار مربی دوره پایه ششم
سرکار خانم شهین طاهری آموزگار مربی دوره پایه ششم
سرکار خانم فریده هاشمی آموزگار مربی دوره پایه ششم
سرکار خانم نسرین شعاعی مربی هنر و خلاقیت
سرکار خانم فروغ صالح مربی کامپیوتر
سرکار خانم پرستو فرهادی مربی ورزش
سرکار خانم فاطمه جمالی مربی زبان انگلیسی از مؤسسه ایران
سرکار خانم ملیحه مومن زاده مشاور

درصورت تمایل نام و شماره تلفن خود رادر کادر های زیر وارد نمائید

captcha