معرفی سایت های مفید پیش دبستان و دبستان ستارگان

معرفی سایت های مفید

لطفا پایه مورد نظر خود را انتخاب نمایید

| پیش دبستانی| پایه اول| پایه دوم| پایه سوم| پایه چهارم| پایه پنجم| پایه ششم|

نام سایت : کارگاه آموزشی <- کلیک کنید

برای بچه های : پایه ششم

توضیحات :


نام سایت : سرزمین تیزهوشان <- کلیک کنید

برای بچه های : پایه ششم

توضیحات :
وب سایتی مخصوص دانش آموزان پایه ششم


نام سایت : متن کتاب های درسی <- کلیک کنید

برای بچه های : پایه ششم

توضیحات :


نام سایت : کتاب های صوتی <- کلیک کنید

برای بچه های : پایه ششم

توضیحات :
کتاب های داستان صوتی


نام سایت : هفت آسمان <- کلیک کنید

برای بچه های : پایه ششم

توضیحات :
دانشنامه ستاره شناسی


نام سایت : ثبت نام مدارس دولتی <- کلیک کنید

برای بچه های : پایه ششم

توضیحات :


درصورت تمایل نام و شماره تلفن خود رادر کادر های زیر وارد نمائید

captcha