معرفی کتاب های مفید پیش دبستان و دبستان ستارگان

معرفی کتاب های مفید

لطفا پایه مورد نظر خود را انتخاب نمایید

| پیش دبستانی| پایه اول| پایه دوم| پایه سوم| پایه چهارم| پایه پنجم| پایه ششم|

نام کتاب : گردآفرید

برای بچه های : پایه ششم

توضیحات : نویسنده: حسین فتاحی
شرح کتاب: شناخته شده ترین و جذابترین قصه های شاهنامه با نثری ساده و امروزی. زبان کتاب درک داستان ها را آسان تر کرده و ...


درصورت تمایل نام و شماره تلفن خود رادر کادر های زیر وارد نمائید

captcha